Pagkamamamayan sa Paggkasal o Unyong Sibil

Galleria di Milano con suore a passeggio
Condividi

Pagtakda at Panahon Gaano katagal bago makuha ang Italianong pagkamamamayan sa pamamagitan ng pag-aasawa o unyong sibil? 

Ang konsepto ng pagkamamamayan ay isang mahalagang aspeto para sa mga taong nagnanais na manirahan sa ibang bansa.

Madalas, hinahanap ng mga tao ang mga alternatibong paraan upang makuha ang pagkamamamayan, tulad ng pag-aasawa o unyong sibil sa isang mamamayan ng bansang tinutuluyan. 

“Ang mga positibong review mula sa aming mga kustomer ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Alamin kung paano namin ginawang mas memorable ang kanilang mga karanasan, at palakihin ang inspirasyon mula sa kanilang mga tagumpay. Walang mas kapani-paniwala kaysa sa mga salita ng mga taong nakaranas na ng aming alok.” 

Sa artikulong ito, tatalakayin natin nang detalyado kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal o unyong sibil at ano ang mga tipikal na panahon na kasangkot sa prosesong ito. 

Pagkamamamayan sa Paggkasal o Unyong Sibil: Kahulugan Ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal o unyong sibil ay tumutukoy sa posibilidad na ang isang indibidwal ay makakuha ng pagkamamamayan ng isang tiyak na bansa dahil sa pag-aasawa o unyong sibil sa isang mamamayan ng nasabing bansa. 

Ang ganitong uri ng pagkamamamayan ay maaaring kilalanin ng iba’t ibang mga bansa, bagaman maaaring magkaiba-iba ang mga kinakailangang kondisyon at proseso mula sa isang bansa patungo sa iba. 

Karaniwang mga Karapatang Kinakailangan Bagamat maaaring mag-iba ang eksaktong mga kinakailangan batay sa bansa, may ilang pangkalahatang kondisyon na karaniwan para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal o unyong sibil: Tagal ng kasal o unyong sibil: Madalas, kinakailangan ang isang minimum na panahon ng pagkakasama o pag-aasawa bago maaaring humiling ng pagkamamamayan. 

Ang kinakailangang panahon na ito ay maaaring mag-iba mula isang bansa hanggang sa isa hanggang limang taon. 

Legal na Katayuan: Ang indibidwal na humihiling ng pagkamamamayan ay dapat patunayan na sila ay legal na kasal o legal na rehistrado bilang unyong sibil sa isang mamamayan ng bansang tinutuluyan. Karaniwang hinihinging patunay ang isang sertipiko ng kasal o rehistrasyon ng unyong sibil. 

Walang-Putol na Tirahan: May ilang mga bansa na humihiling na patunayan ng indibidwal na may legal at walang-putol na tirahan sila sa bansa sa isang tiyak na panahon bago maaaring humiling ng pagkamamamayan. 

Maaaring mag-iba ang panahon na ito mula sa isang hanggang ilang taon. Mabuting Ugali: Karaniwan nang hinihiling na patunayan ng indibidwal na sila ay taong may mabuting ugali at moral na karakter. 

Maaaring kasama rito ang kawalan ng mga malubhang rekord sa kriminal o mga hindi etikal na pag-uugali. “Kung naghahanap ka ng kumpirmasyon sa aming propesyonalismo at kahusayan, ang aming mga positibong review ay ang pinakamahusay na batayan. Makikita mo kung paano namin binago ang mga karanasan nila sa mga alaala, at magpapadala sa iyo para gayahin ang kanilang mga tagumpay.”

Ano ang Kailangan para sa Paghiling ng Italianong Pagkamamamayan sa pamamagitan ng Kasal o Unyong Sibil? 

Para humiling ng Italianong pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal, may ilang mga kinakailangan at dokumento na kinakailangan. 

Narito ang pangunahing mga ito: Kasal: Kailangan mong maging legal na may-asawa ng isang mamamayan ng Italya. 

Ang kasal ay dapat na ipinagdiwang ayon sa batas ng Italya o ng batas ng bansa kung saan naganap ang kasal, at dapat itong kilalanin ng pamahalaan ng Italya. Tirahan: Dapat mong patunayan na ikaw ay legal na naninirahan sa Italya sa isang tiyak na panahon. 

Karaniwan, ang kinakailangang tirahan ay hindi bababa sa dalawang taon, ngunit maaaring mabawasan ito sa isang taon kung mayroon kang anak sa iyong asawa na mamamayan ng Italya o kung ikaw ay naninirahan sa ibang bansa kasama ang isang mamamayan ng Italya para sa dahilan ng trabaho o pag-aaral. 

 • Kaalaman sa wika ng Italya: Kinakailangan ang kaalaman ng pangunahing wika ng Italya. Maaaring hinihingi na pumasa ka sa isang pagsusulit sa wika ng Italya upang patunayan ang iyong kakayahan. 
 • Pagkakasama sa Lipunan: Kailangan mong patunayan ang iyong pagkakasama sa lipunan ng Italya. Maaaring kasama rito ang pakikilahok sa mga kurso ng pagkakasama o ang pagpapakita ng interes at pagsunod sa mga panlipunang at kultural na norma ng Italya. 
 • Kawalan ng mga parusang kriminal: Kailangan mong patunayan na wala kang mga malubhang parusa sa kriminal o hindi sangkot sa mga krimen. 
 • Dokumentasyon: Kailangan mong magsumite ng iba’t ibang mga dokumento, kabilang ang: Sertipiko ng kasal: Dapat itong makuha mula sa mga kaukulang awtoridad at ma-legalisa. 
 • Dokumento ng pagkakakilanlan: Kailangan mong magbigay ng kopya ng iyong bisa o pasaporte na may bisa. Patunay ng tirahan: Dapat kang magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay ng iyong legal na tirahan sa Italya sa loob ng kinakailangang panahon. 
 • Sertipiko ng kapanganakan: Dapat mong ipakita ang iyong orihinal na sertipiko ng kapanganakan o isang ma-legalisang kopya. Dokumento ng pinansyal: Maaaring hingin na magbigay ng patunay ng iyong matatag na kalagayan sa pinansyal, tulad ng mga dokumento mula sa bangko o mga patunay ng kita. 

Mahalagang tandaan na maaaring mag-iba ang mga kinakailangan at dokumentasyon sa paglipas ng panahon, kaya’t lagi’t higit sa lahat, mas mainam na kumonsulta sa opisyal na website ng Ministry of Interior ng Italya o makipag-ugnayan sa mga awtoridad na kumukilala sa mas pinanabagong impormasyon at detalye tungkol sa proseso ng paghiling ng Italianong pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal.

Magkano ang halaga para sa Italianong pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal? 

Ang mga gastos na nauugnay sa paghiling ng Italianong pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal ay maaaring mag-iba batay sa iba’t ibang mga kadahilanan, tulad ng mga administrative fees, buwis, at mga gastusin para sa espesyal na konsultasyon. 

Ito ay ang pangkalahatang talaan ng mga pangunahing gastos na maaaring kasama sa proseso: Administrative fees: Sa proseso ng paghiling, maaaring may mga administrative fees para sa pagproseso ng dokumentasyon at pagsusuri sa aplikasyon. 

Ang mga fees na ito ay maaaring mag-iba mula isang rehiyon patungo sa iba at maaaring mabago sa paglipas ng panahon. Mainam na kumonsulta sa opisyal na website ng Ministry of Interior ng Italya o makipag-ugnayan sa mga awtoridad na kumukilala para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga espesyal na bayarin. 

Selyo at buwis: Maaaring kailanganin ang selyo o buwis para sa legalisasyon ng mga dokumento o pagpasa ng aplikasyon. 

Gayundin, ang mga gastos na ito ay maaaring mag-iba batay sa rehiyon at lokal na mga alituntunin. 

Pagsasalin at legalisasyon: Kung ang iyong mga dokumento ay hindi pa nasa wikang Italyano, maaaring kinakailangan mo itong isalin at legalisahin. 

Ang mga gastos na nauugnay sa pagsasalin at legalisasyon na ito ay depende sa wika ng mga dokumento at sa bayad ng mga tagasalin at notaryo. 

Mahalagang bigyang-diin na maaaring mag-iba ang mga gastos nang malaki ayon sa mga indibidwal na kalagayan at mga karagdagang pangangailangan. 

Mainam na magtanong sa mga opisyal na sangay at humingi ng tulong mula sa mga espesyalista sa batas at migrasyon upang malaman ang eksaktong halaga para sa iyong partikular na sitwasyon. 

Tandaan din na ang mga gastos na nauugnay sa paghiling ng Italianong pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal ay iba sa mga gastos na nauugnay sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento para sa aplikasyon, tulad ng sertipiko ng kasal, sertipiko ng kapanganakan, atbp. 

Ang mga gastos na ito ay maaaring mag-iba batay sa mga proseso at kinakailangan ng bansang kung saan ang mga ito ay inilabas.

Ano ang mga panahon para sa pagkuha ng Italianong pagkamamamayan noong 2023? 

Ang mga panahon para sa pagkuha ng Italianong pagkamamamayan ay maaaring mag-iba nang malaki batay sa iba’t ibang mga kadahilanan, tulad ng rehiyon kung saan inihain ang aplikasyon, ang dami ng mga aplikasyon, ang kahusayan ng mga opisyal na sangay, at iba pang mga administratibong kadahilanan. 

Ayon sa Decreto Immigrazione ng 2020, mayroong tungkulin ang Competent Cittadinanza Office na sagutin ang mga aplikasyon para sa pagkamamamayan sa loob ng 24 na buwan mula sa petsa ng paghain ng online application, ngunit maaaring umabot hanggang 36 na buwan. 

Sa pangkalahatan, ang proseso ng paghiling ng Italianong pagkamamamayan ay maaaring tumagal ng ilang taon. Gayunpaman, mahalagang bigyang-diin na maaaring mag-iba ang mga panahon nang malaki batay sa rehiyon. May mga rehiyon na mas mabilis sa pagproseso ng mga aplikasyon at nagbibigay ng mas mabilis na tugon, habang sa ibang mga rehiyon, maaaring tumagal ng mas matagal ang proseso. 

Mahalagang tandaan na ang mga nabanggit na panahon ay mga pangkalahatang tantiya lamang at maaaring mag-iba nang malaki batay sa partikular na kalagayan. Sa panahong ito, ang nagsusumite ng aplikasyon ay kailangang sumunod sa ilang mga hakbang, na maaaring isama ang:

 • Pagkolekta ng dokumentasyon: Dapat mong kolektahin ang lahat ng mga kinakailangang dokumento, tulad ng mga sertipiko ng kasal, pasaporte, mga dokumento ng pagkakakilanlan, mga sinumpaang salaysay, patunay ng tirahan, at iba pang mga dokumento na hinihingi ng mga awtoridad. 
 • Pagpasa ng aplikasyon: Pagkatapos ng pagkolekta ng lahat ng dokumento, dapat mong isumite ang aplikasyon para sa pagkamamamayan sa kaukulang opisyal na sangay ng bansang tinutuluyan. Ang aplikasyon ay susuriin at ihahambing sa mga kinakailangang kondisyon. 
 • Pagsusulit sa wika at kultura: Sa maraming bansa, kinakailangan na patunayan ng aplikante ang kaalaman sa pangunahing wika ng bansa at sa mga tradisyon nito. Maaaring magkaroon ito ng pagsusulit sa wika at pakikilahok sa kursong pangkultura. 
 • Pagbubuod ng impormasyon: Ang mga awtoridad ng bansang tinutuluyan ay magsasagawa ng masusing pagsusuri ng lahat ng dokumento na isinumite at maaaring humiling ng karagdagang impormasyon o mga dokumento upang patunayan ang katunayan ng mga inilathalang impormasyon. 
 • Pagsusuri ng aplikasyon: Pagkatapos masuri ang lahat ng impormasyon at dokumento na isinumite, ang mga awtoridad ay magpapasiya tungkol sa aplikasyon para sa pagkamamamayan. 

Sa ilang kaso, maaaring kailanganin ang isang panayam o interbyu sa aplikante. Seremonya ng pagkamamamayan: Kung ang aplikasyon ay aprubado, maaaring imbitahin ang aplikante sa isang seremonya ng pagkamamamayan, kung saan magpapakasalig sila sa bansang tinutuluyan at tatanggap ng sertipikadong pagkamamamayan. 

Mainam na kumonsulta sa mga awtoridad o isang espesyalistang legal na nagmamalasakit sa migrasyon para sa tumpak at pinakabagong impormasyon tungkol sa prosesong partikular para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal o unyong sibil sa bansang interesado. 

Sa bawat kaso, mahalaga na ang mga indibidwal na nagnanais na mag-aplay para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng kasal o unyong sibil ay sumunod sa mga batas at regulasyon ng bansang tinutuluyan at maging kampante sa kanilang mga karapatan at responsibilidad bilang mamamayan.

“Ang aming mga positibong review ay siyang katibayan ng kalidad ng aming serbisyo. Sa pagbabasa nito, magkakaroon ka ng konkretong ideya kung paano namin napagtagumpayan ang mga inaasahan ng aming mga kustomer at bakit dapat mong piliin kami.”


Condividi

Contattaci

* ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati
Iscrizione alla Newsletter